Bilgisayar Tamir Servisi

Bilgisayar Tamir Servisi

Bilgisayar Tamir Servisi


Laptop tamiri için gereken en önemli bilgi onu nas?l tamir edece?inizden önce sorunun neyden kaynakland???d?r. Böylelikle do?ru yaraya do?ru merhemi sürebilirsiniz. Bu sebeple maddeler halinde laptop tamiri için neler yapabilece?inizi s?ralayaca??z.

·        Laptop ile ilgili tamir gerektirecek sorun güç kayna?? ile alakal? olabilir. Böyle durumlarda pilin do?ru bir ?ekilde çal??t???ndan emin olun. Laptopunuzun LED bildirim ???klar?na göz at?n ve AC güç ba?da?t?r?c?s?n? kontrol edin.

·        Laptop tamiri, anakartkaynakl? bir bir sorun yüzünden gerekebilir. Dijital multimetre kullanarak anakart?n?z?n do?ru ?ekilde çal???p çal??mad???n? test edebilirsiniz.

·        RAM soketleri laptop tamiri gerektiren soruna yol açabilir. Yeni bir RAM almak veya sahip oldu?unuz RAM adetlerini tak?p ç?karmak sorunu çözebilir.

·        E?er ki laptopunuz a??r? ?s?n?yorsa havaland?rma deliklerini temizlemek iyi bir çözüm olabilir. Laptoplar s?k??t?r?lm?? yap?lar? nedeniyle hem daha fazla ?s?n?r hem de daha fazla toz tutar.

Sorun sabit sürücü kaynakl? olabilir. Zarar görmü? bir sabit sürücüyü yenilemek sorununuzu çözebilir.

Ku?adas? Pc Merkezi, bilgisayar servisi olman?n, laptpop tamir servisiyan?nda Selçuk, Davutlar, Güzelçaml?, Yeniköy, Gökçealan gibi kom?u ilçe ve mahallelerde de h?zl? ve garantili tamir hizmetleri sunmaktay?z.

 

 

Randevu Alın