TV Led Bar De?i?imi

TV Led Bar De?i?imi

TV Led Bar De?i?imi

Son y?llarda yeni nesil televizyon modellerinin artmas? ile birlikte eski tip ekran panellerine nazaran daha yeni teknolojilere sahip panelli tv modelleri üretildi. Özellikle Son 6-7 y?l içerisinde üretilen Led, Lcd ekranl? tv modelleri garanti süresi dolmaya yak?n veya dolduktan sonra ekran panelinde nokta nokta halinde sönmeler ve kararmalar ba?lar. Bu durum tv panelinde bulunan led barlar?n yani led tv arka ayd?nlatmalar?n bozuldu?unun habercisidir. Bu durumda tv led bar de?i?imi yap?lmad??? takdirde panel ar?zalanmalar?na ve yüksek maliyetlere yol aç?yor.

Bu noktada çözüm olarak tv led bar tamiri veya de?i?imi yap?lmas? gerekmektedir. Tamir uzman bir teknik personel taraf?ndan edilmelidir. Di?er bir kesin çözüm ise led tv led bar de?i?imidir. Bunun için tv paneli sökülerek panel üzerinde bulunan led kodlar?na göre uygun yeni s?f?r tv led al?narak de?i?tirilmelidir. De?i?im konusunu biraz daha teknik detay ile aç?klayal?m…

Ku?adas? led bar de?i?imi, led de?i?im servisi olman?n, led tamir servisi yan?nda Selçuk, Davutlar, Güzelçaml?, Yeniköy, Gökçealan gibi kom?u ilçe ve mahallelerde de h?zl? ve garantili tamir hizmetleri sunmaktay?z.

 

 

Led Bar De?i?imi

Öncelikle do?ru panel kodu bulunarak do?ru tv led bar al?nmal?d?r. Led tv panel ledleri yada tv arka ayd?nlatmalar?; markalara, televizyonlar?n ekran geni?li?ine yani inç baz?nda boyutuna, panel numaras?na göre de?i?kenlik göstermektedir. Panel içerisinde ?erit halinde konumland?r?lmaktad?r. Tekli ve çoklu tak?m adetleri ile geni? bir çe?it ve ürün yelpazesine ula?an tv led bar de?i?imi, baz? modeller için çift tarafl? bant yard?m? ile panel’e baz? modellerde ise panel üzerine geçme veya vidalama yöntemi ile monte edilmektedir.

Baz? televizyon modellerinde de?i?im kullan?c?n?n teknik becerisi ile gerekli tv led bar tamir seti kullan?larak ve internet üzerinden yard?m al?narak de?i?im yapabilir. Fakat baz? modeller ise mutlaka uzman bir teknik personel taraf?ndan de?i?tirilmelidir

Ku?adas? led bar de?i?imi, led de?i?im servisi olman?n, led tamir servisi yan?nda Selçuk, Davutlar, Güzelçaml?, Yeniköy, Gökçealan gibi kom?u ilçe ve mahallelerde de h?zl? ve garantili tamir hizmetleri sunmaktay?z

Randevu Alın