Televizyon (TV) Servisi

Televizyon (TV) Servisi

Televizyon (TV) Servisi

Televizyonlar, kar??s?nda sevindi?imiz bazen hüzünlendi?imiz hayata aç?lan pencerelerimiz, art?k her evin vazgeçilmezi cihazlard?r. Ku?adas? tv tamiri Bu cihazlar teknolojik geli?meler ?????nda görüntü ve ses kalitesi konusunda çok ileri gittiler. Tasar?mlar inceldi, cihazlar hassas ve narin yap?ya ula?t?. Fakat bunun pozitif getirilerinin yan?nda panel k?r?lmas?, s?v? temas?ndan dolay? görüntü de bozulma, uzun saatler çal??t?r?ld?klar?nda ses var görüntü yok, led ayd?nlatma hatalar? en s?kl?kla kar??la??lan ar?zalar haline geldi. Led Lcd Tv nin ekran?na yabanc? bir cisim isabet etmesi veya nakliye esnas?nda ekran?n darbe almas? durumunda Led Lcd Tv panel de?i?imi için uzman personelimizden yard?m alabilirsiniz.

Ku?adas? TV Tamir Merkezi, Ku?adas? tv tamircisi, Ku?adas? televizyon tamiri, Ku?adas? tv tamir servisi, Ku?adas? televizyon tamir servisi, Ku?adas? led tv tamiri, Ku?adas? led tv servisi, Ku?adas? lcd tv tamir servisi

Bir ba?ka ar?za ise; Led Lcd tv nin ekran?n? silmek isterken kullan?lan s?v?n?n çerçeve kenar?ndan s?zarak panel cof lar?na temas etmesi ile gerçekle?ir. Bu durumda tv nin ekran?nda çizgi veya bant ?eklinde birden fazla çizgi belirebilir. Bu ar?zan?n onar?m? likid ekran?n sökülerek cof lar?n de?i?imi ile giderilir. Bu i?lemi servisimiz yüksek ba?ar? ortalamas? ve 1 y?l garanti vererek sizlere sa?lar.

Led tv lerde en fazla kar??la??lan ar?za ise; ses var görüntü yok ?ikayeti ile gelir. Bu durumda ekran?n ayd?nlatmas?n? sa?layan led lerden birinin veya birden fazlas?n?n ar?za yapmas?ndan kaynaklan?r. Biz Ku?adas? Televizyon Tamir Servisi olarak, en hassas ?ekilde led tv nin panelini söker, ayd?nlatma ledlerini komple yenileri ile de?i?tirir ve her yapt???m?z tamirat da oldu?u gibi 1 y?l garanti vererek mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak sorunu çözeriz.

Ku?adas?  merkez ve tüm ilçelerine h?zl? ve garantili sonuç odakl? hizmet. Tecrübeli uzman teknisyen kadrosu ve son sistem ekipman ile Samsung Led Tv Tamiri, Led Tv Tamiri, Sony, Lg, Ph?l?ps, Samsung, Vestel, Sunny, Toshiba, Beko, Arçelik, Sharp, Grundig ve Marka Elektronik cihazlar?n?z?n bak?m ve onar?m?n? 1(bir) y?l orijinal yedek parça garantili yap?yoruz. Mü?teri memnuniyeti öncelikli h?zl? ve sorunsuz hizmet politikas? ile 21 y?ld?r siz k?ymetli mü?terilerimize hizmet vermekteyiz. Ar?zal? led, lcd, tv ve di?er elektronik cihazlar?n?z?n en uygun fiyatland?rma ilkesi ile hizmetinizdeyiz.

Ku?adas? TV merkezi olarak sizlere her marka tv ‘ nize sürekli kendini geli?tirerek en kaliteli hizmeti vermek için çal??maktay?z.

Ku?adas? halk?n?n tv ar?zalar? ile olan sorunlar?n? çözmek ad?na gece gündüz hizmetinizdeyiz.

Son teknoloji ekipmanlar h?zl? ve garantili tamir hizmetlerimiz ile Ku?adas? televizyon servisi dal?nda hep en öndeyiz.

Ku?adas? TV Tamir Merkezi, tv servisi olman?n yan?nda Selçuk, Davutlar, Güzelçaml?, Yeniköy, Gökçealan gibi kom?u ilçe ve mahallelerde de h?zl? ve garantili tamir hizmetleri sunmaktay?z.

Televizyonunuzun paneli k?r?ld?ysa, ses var görüntü yok ise, hdmi ç?k??lar? sinyal vermiyorsa, vb. gibi sorunlar? ile ba??n?z a?r?yorsa size bir telefon kadar yak?n?z. Ku?adas? televizyon servisi;  

Randevu Alın